MENU INFANTIL CAL SASTRE 2020

Plat combinat:

Botifarra de pagès amb patates fregides i ou ferrat
Postres: sortit de gelats o iogurt de la Fageda d´en Jrodà
Pa i aigua inclòs.
Preu: 15€ per persona ( Iva inclòs )
Nens fins a 14 anys

Plato combinado:

Butifarra de payés con patatas fritas y huevo frito
Postres: surtido de helados o yogurt de la Fageda d´en Jordà
Pan y agua incluído
Precio: 15 € por persona ( Iva incluido )
Niños hasta 14 años

Combo Platter:

Sausage with french fries and fried egg
Desserts: assortment ice cream or yogurt
Bread and water included
Price: 15 € per person ( taxes included )
Children under 14 years

Plat combine:

Saucisse avec frites et oeuf frit
Les desserts: assortiment de crème glacée ou yogurt
Pain et eau inclus
Prix: 15€ per personne ( TVA inclus )
Enfants juqu´à 14 ans

Translate »